Актуални новини

 Препоръки за пренасочване на планирана мобилност поради форсмажорни обстоятелства / отказ от страна на приемащата организираща институция