Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година

Създадена на 12 Май 2020

 

С Решение № 275/23.04.2020 г. на Министерски съвет са утвърдени таксите за кандидатсване и обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година.

 

  Такси за кандидатстване и обучение в МУ-Плевен за учебната 2020/2021 година