Често задавани въпроси

 

Уважаеми кандидат-студенти, тук можете да намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно кандидатстването в Медицински университет – Плевен.

Ако имате други въпроси, можете да се свържете с нас и на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефони 064/884 130. Можете да ни посетите и на място в Медицински университет – Плевен, ул. Климент Охридски №1, Ректорат, ет. 2, стая 207, Учебен отдел.

1.Какви кандидатстудентски материали за самоподготовка предлага МУ-Плевен и как могат да бъдат заявени?

Медицински университет - Плевен предлага сборници и помагала за подготовка на кандидат-студентите, както и онлайн кандидатстудентски курс по биология за бакалавърските специалности. За повече информация следвайте линка по-долу:

http://mu-pleven.bg/index.php/bg/2019/bulgarian-students/3386-2016-01-05-13-46-14

 

 1. За кои специалности мога да се явя на предварителен изпит?

С оценка от предварителен изпит можете да кандидатствате за всички специалности, които са с прием след завършена степен на средно образование: Медицина, Фармация, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика, Социални дейности в здравеопазването, Помощник-фармацевт и Социални дейности (платена форма).

 

 

 1. Ако съм доволен от оценките си на предварителните изпити и не желая да се явявам на редовни изпити, какво трябва да направя, за да кандидатствам за желаните специалности?

Нужно е в сроковете за подаване на документи в редовната сесия да подадете заявление за участие в класиране. За това не се дължат такси.

 

 1. Как мога да заплатя кандидатстудентските такси?

Възможно е плащане на място в МУ-Плевен - в брой и чрез ПОС терминал. Можете да платите и по банков път:

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200

 

 1. Какво е необходимо да представя при подаване на документи в редовната сесия?

- Документ за платена такса, ако ще се явявате на изпити в редовната сесия или документ за освобождаване от такса, по силата на чл. 7. ал.2 от Правилника за прием. При електронно подаване, кандидатите трябва да прикачат сканирано копие на съответния документ.

- Копие и оригинал на дипломата за средно образование. След сверяване на оригинала с копието, оригиналът се връща на кандидата. При електронно подаване, кандидатите трябва да прикачат сканирано копие на дипломата (лице и гръб).

- Лична карта (за подаващите на място в МУ-Плевен).

 

 1. Какви са начините за подаване на документи за кандидатстване?

- От сайта на МУ-Плевен www.mu-pleven.bg

- На място в МУ-Плевен, гр. Плевен, ул. Климент Охридски №1

МУ-Плевен не работи с представители или бюра за прием на кандидатстуденстки документи. Не се приемат и документи, изпратени по пощата.

 

 1. Възможно ли е някой друг да подаде документите ми за кандидатсвтване?

Да, възможно е. Ако подаването е на място, в МУ-Плевен, трябва да се представи незаверено копие на личната карта. Необходимо е също така лицето, което ще подаде документите, да предостави на комисията точен и-мейл и актуален телефон на кандидата.

 

 1. Какво е важно да знам, когато подреждам желаните специалности в заявлението за кандидатстване?

Водещ критерий при класирането на кандидат-студентите е редът на посочената специалност и след това балът.

 

 1. Възможно ли е кандидатстване с оценка от ДЗИ и ако да, за кои специалности?

Да, възможно е. Това се отнася за следните специалности: Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Медицинска козметика, Социални дейности в здравеопазването, Помощник-фармацевт и Социални дейности (платена форма).

При балообразуването, тази оценка може да се използва вместо кандидатстудентски изпит. В случай, че вторият ДЗИ е по биология, оценката се умножава с коефициент 1. Ако е по друг предмет - с коефициент 0,7.

Зрелостни изпити положени преди 2008г. не са държавни зрелостни изпити и оценката от тях не може да замести тази от изпита.

 

 10  Какво е нужно да направя, ако ще кандидатствам само с оценка от ДЗИ?

В сроковете за редовната сесия трябва да подадете заявление за кандидатстване. Необходимо е да представите:

- бележка за платена такса за участие в класиране с втори ДЗИ ( 40 лв.) или документ за освобождаване от такава;

- при подаване на място, копието на дипломата за средно образование се сверява с оригинала, който се връща на кандидата;

При електронно подаване, кандидатите трябва да прикачат сканирано копие на дипломата (лице и гръб), както и сканирано копие на бележката за платена такса или документ за освобождаване от такава.

Класирането се състои след провеждането на редовния изпит по биология за бакалаври и излизането на резултатите от него.

 

 1. Вече имам придобита степен на висше образование, държавна поръчка. Мога ли да се обучавам отново по държавна поръчка?

Съгласно Закона за Висшето образование чл. 91 ал. 7 т. 2, средства за издръжка на обучение не се предоставят за студенти и докторанти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен.

 

 1. Мога ли да участвам в класирането с оценка от изпит, положен в друго висше училище?

Съгласно Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен, за попълване на свободните места след III-то класиране в бакалавърските специалности могат да подадат заявление за участие в класиране, както кандидатствалите в МУ – Плевен, но неприети до момента, така и кандидати:

- неподали документи в редовния прием: с оценка от друго ВУ по биология за специалности с ОКС бакалавър или с оценка от втори ДЗИ

- които са били класирани, но са пропуснали записването до трето класиране.

 

 1. Признават ли се оценките от национални и международни олимпиади, както и резултатите от други състезания?

Кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиади по балообразуваща дисциплина, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, представят документ, издаден от МОН. За оценка от конкурсен изпит по дисциплината, съответстваща на предмета на олимпиадата, им се признава оценка Отличен 6.00.

Кандидатите, получили оценка Отличен (от 5,50 до 5,99) от национални и международни състезания и олимпиади по балообразуваща дисциплина, завършващи средно образование в годината, в която се провежда състезанието или олимпиадата, представят документ за оценката по съответния предмет, издаден от МОН. Оценката на тези кандидати се признава за оценка от конкурсен изпит по дисциплината, съответстваща на предмета на олимпиадата или състезанието.

 

 1. Коя от оценките в дипломата за средно образование участва в балообразуването, когато по балообразуващ предмет има и положен държавен зрелостен изпит?

Когато в дипломата за средно образование, по балообразуващ предмет има оценка от ДЗИ и от курса на обучение, в балообразуването участва оценката от ДЗИ. Задължително избираемите предмети (ЗИП) и свободно избираемите предмети (СИП) не са балообразуващи.

 В балообразуването втори ДЗИ може да замести оценката от изпит по биология. В случай че вторият ДЗИ е по биология, оценката се умножава с коефициент 1. Ако е по друг предмет - с коефициент 0,7.

 1. Завърших средното си образование в чужбина и дипломата ми е издадена там. В този случай мога ли да кандидатствам в МУ-Плевен?

Съгласно Правилника за прием, българите, завършили средно образование в чужбина, и гражданите на ЕС и ЕИП (Европейско икономическо пространство), които кандидатстват по условията за българските граждани, представят диплома, призната от Експертна комисия към Регионалното управление на образованието (РУО), съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Ако в дипломата за завършено средно образование в чужбина няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието или в българско училище в чужбина.

 

 1. Как мога да разбера в коя зала ще се проведе изпитът?

В деня преди изпита, всеки кандидат може да провери това в профила си в Информационната система на Университета. Списък ще бъде изнесен и на входа на Университета.

 

 1. Как мога да проверя дали съм класиран за желаните специалности?

Кандидатите сами проверяват класирането в профила си в Информационната система на Университета или от списъците, изнесени на централния вход на Ректората.

 

 1. Какво да направя ако съм приет в желаната специалност , но не съм успял да се запиша за студент в определените за това срокове?

Приетите студенти би следвало да се запишат в сроковете, обявени на сайта на Университета. Незаписаните в определените срокове, се считат за отказали се и отпадат от участие в следващо класиране.

Съгласно Правилника за прием на студенти в МУ-Плевен, за попълване на свободните места след III-то класиране в бакалавърските специалности могат да подадат заявление за участие в класиране, кандидати които са били класирани, но са пропуснали записването до трето класиране.

 

 1. След обявяването на резултатите от конкурсните изпити мога ли да видя писмената си работа?

След обявяването на резултатите, по определен от Техническата комисия график, кандидат-студентите имат право, срещу документ за самоличност, да идентифицират лично работата си и да се запознаят с мотивите за тяхната оценка. Обяснения за поставените отметки или оценки на отделните проверители не се дават. Обявените оценки на писмените конкурсни работи са окончателни и не подлежат на преоценяване. Заявления за преоценяване на писмени работи не се приемат.