ВАЖНО: за кандидат-студентите

Създадена на 19 Май 2020

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Предвид предстоящите кандидатстудентски изпити в МУ – Плевен, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

1. Специалности „Медицина“ и „Фармация“:

Предварителните кандидатстудентски изпити се отменят.
Редовни присъствени кандидатстудентски изпити: 07.07.2020 г. – изпит по биология и 10.07.2020 г. – изпит по химия.
- Кандидат-студентите, подали заявления за предварителните изпити, автоматично се пренасочват за участие в редовната сесия. Тези кандидати следва да добавят в профилите си копие на диплома.Таксите, платени за предварителната сесия, са валидни за редовната.
- Кандидат-студентите, които не са се регистрирали за участие в изпити до този момент, подават заявления, като прикачват копия на диплома и документ за платена такса в модула за кандидат-студенти в Информационната система на МУ – Плевен.
Срок за кандидатстване: 20.06 – 03.07.2020 г. онлайн.

2. Бакалавърски специалности с прием след завършено средно образование:
- Предварителните кандидатстудентски изпити са проведени изнесено в градовете Враца, Монтана, Велико Търново, Видин и Разград и онлайн.
- Редовен присъствен кандидатстудентски изпит по биология - 21.07.2020 г.
- Срок за кандидатстване: 20.06 – 16.07.2020 г. онлайн.
- Кандидат-студентите, положили успешно предварителни изпити, подават диплома и заявяват участие в класирането в посочения по-горе срок.
- Кандидат-студентите, утвърдени за ранен прием, се записват за студенти в срок от 20.06 – 03.07.2020 г. Незаписаните в този срок могат да заявят участие в редовна сесия.

Студентите, обучаващи се в платена форма, които кандидатстват и бъдат приети за обучение по държавна поръчка, не могат да продължат автоматично в курса, до който са достигнали. Те следва да се обучават от първи курс заедно със студентите, приети по държавна поръчка през настоящата година, като ще им бъдат признати успешно положените изпити, но не и завършените курсове.

3. Кандидатстване за специалностите след завършена степен на висше образование: Сроковете за прием на документи и датите за съответните изпити се запазват.

 

Специалност, ОКС и форма на обучение Подаване на документи Приемен изпит Дата на изпита
Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Писмен изпит 27.7.2020
Устен изпит 28.7.2020
Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Писмен изпит 27.7.2020
Обществено здраве и здравен мениджмънт – магистър, дистанционно обучение 17/02 - 23/07/2020 Устен изпит 28.7.2020
Медицинска рехабилитация и ерготерапия – магистър, задочно обучение 17/02 - 23/07/2020 Устен изпит 28.7.2020

 

Вход за кандидат-студенти! ТУК

 

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

BG98UBBS88883118307200
SWIFT: UBBS BG SF
ОББ АД