Класиране и записване за ранен прием

Създадена на 18 Юни 2020

 

Съгласно Заповед №1148/18.06.2020 г., на основание чл.41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен, решение на АС от 03.02.2020 г. и класиране за ранен прием след проведен конкурсен изпит, да бъдат записани за учебната 2020/2021 година за студенти в първи курс, редовно обучение по държавна поръчка, кандидат-студентите със следните входящи номера:

 

Медицинска сестра

Вх. №

1012

1617

1613

1005

1111

1095

1003

1004

1445

1674

1033

1048

1071

1608

1050

1058

   

Акушерка

Вх. №

1073

1057

1429

1087

1318

1020

1619

 
   

Опазване и контрол на общественото здраве

Вх. №

1250

1107

1640

1026

1661

1591

   

Медицински лаборант

Вх. №

1231

1423

1333

1635

1267

1616

1299

1072

1081

1041

1013

 

 

Записването на студентите, утвърдени за РАНЕН ПРИЕМ в бакалавърски специалности,  ще се извърши в периода от 22.06.2020 г. до 03.07.2020 г. от 8:30 до 16:00 ч. в съответната студентска канцелария.

За специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ - Факултет „Здравни грижи“, Учебен корпус, бул. Русе № 38, ет.3.

За специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ - Факултет „Обществено здраве“, Учебен корпус, бул. Русе № 38, ет. 3.

За специалност „Медицински лаборант“ - Медицински колеж, Учебен корпус, бул. Русе № 38, ет.4.

Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се от прием в съответната специалност.

 

При записването си приетите за студенти представят документ за самоличност, диплома за завършено средно образование – оригинал и подават в съответната студентска канцелария:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.