Академична длъжност "Доцент"

24.11.2020 г.
Д-р Тонка Иванова Върлева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността "Епидемиология":

17.11.2020 г.
Д-р Петя Петрова Чавеева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по специалността "Акушерство и гинекология":

30.10.2020 г.
Д-р Илия Илков Карагьозов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по "Обща хирургия":

23.06.2020 г.
Д-р Бисер Кирилов Борисов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по "Нефрология":

18.10.2019 г.
Д-р Димитър Георгиев Харитонов, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" по "Неврохирургия":