Академична длъжност "Професор"

21.05.2020 г.
Доц. д-р Камелия Тодорова Цветанова, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Анестезиология и интензивно лечение":

16.09.2019 г.
Доц. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм – процедура за заемане на академична длъжност "Професор" по "Клинична лаборатория":