Академичен календар

Академичен календар на МУ-Плевен за 2019 година

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019 ГОДИНА

Академично събитие

Дата на провеждане

Тържествено откриване на учебната година за чуждестранните студенти на Факултет „Медицина“

18 февруари 2019 г.

Ден на кандидат-студента в МУ-Плевен

28 февруари 2019 г.

Ден на биомедицината на Регионален Академичен Център - Плевен

01 март 2019 г.

Предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти

16.02.2019 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Монтана

17.02.2019 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Видин

23.02.2019 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Враца

09.03.2019 г. - изнесен изпит за бакалавърските специалности в град Велико Търново

30.03.2019 г. - предварителен изпит по биология за бакалавърските специалности

06.04.2019 г. - предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина” и „Фармация“

13.04.2019 г. - предварителен изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“

Редовна изпитна сесия за кандидат-студенти

 

02.07.2019 г. - редовен изпит по биология за специалностите „Медицина” и „Фармация“

09.07.2019 г. - редовен изпит по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“

23.07.2019 г. - тест по биология за бакалавърските специалности

18.07.2019 г. - писмен изпит за специалност „Управление на здравните грижи” /бакалавър и магистър/

18.07.2019 г. - изпит-интервю за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „Магистър“

19.07.2019 г. - устен изпит за специалностите „Управление на здравните грижи”, ОКС „Бакалавър“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Седмица на социалната работа - мероприятия на студенти от специалност „Социални дейности’’

18-22 март 2019 г.

Плевенски имунологични дни 2019- VIII Работна среща с международно участие: „Автоимунитетът през 2019: добрите и лошите новини“

10-11 април 2019 г.

Промоция на чуждестранните студенти на Факултет „Медицина”

12 април 2019 г.

VII Училище по лапароскопска и роботизирана хирургия за студенти

4-5 април 2019 г.

Ден на биоетиката

4 април 2019 г.

Тържествена промоция на Факултет „Обществено здраве”

5 април 2019 г.

VI Модерно училище по акушерство и гинекология

12-14 април 2019 г.

Трети Национален фестивал на студентското художествено творчество на медицинските университети

10-12 май 2019 г.

Кръгла маса „Да запазим постигнатото в обучението и ползотворното сътрудничество с потребителите на кадри“, Медицински колеж

17 май 2019 г.

Национална конференция по хирургия съвместно с Българското хирургическо дружество

5-7 юни 2019

Тържествено откриване на новата 2019/2020 академична година

09 септември 2019 г.

XI Годишен Конгрес по роботизирана хирургия

26-28 септември 2019 г.

Глобален ден на етиката

16 октомври 2019 г.

Двойна Тържествена промоция на Факултет „Здравни грижи” и Медицински колеж

24 октомври 2019 г.

XVII-та национална научна студентска сесия на Медицински колеж

24-26 октомври 2019 г.

XVII Международна научна конференция за студенти и млади лекари

28 октомври - 01 ноември 2019 г.

Празнично шествие и тържествено честване на 45 години на висшето училище в Плевен на 31 октомври 2019 г.

31 октомври

Юбилейна научна сесия на МУ-Плевен

01-02 ноември 2019 г.

Ден на народите International Day

09 ноември 2019 г.

Тържествена промоция на Факултет „Медицина”

02 декември 2019 г.