Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 
Кандидат-студентски прием за специалности „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
Създадена на 09 Май 2018

 

Факултет „Обществено здраве” приема  документи на кандидат-студенти за следните специалности:

 

  • „Управление на здравните грижи” – Образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” (задочна форма на обучение)

 

  • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – Образователно-квалификационна степен „магистър“ (дистанционна форма на обучение)

 

Документи се приемат до 17 юли 2018 г.

 

 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

 

Условия за кандидатстване: завършен медицински колеж или  полувисше медицинско образование

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсни изпити: писмен изпит (тест) и устен изпит по Социална медицина

Продължителност на обучение: 5 семестъра

Семестриална такса за обучение: 200 лева.

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД „БАКАЛАВЪР” ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по “Управление на    здравните грижи” и среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Управление на здравните грижи

Продължителност на обучението: 2 семестъра

Семестриална такса за обучение: 225 лева.

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД “БАКАЛАВЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА”, „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” ИЛИ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” И БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

 

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по една от посочените специалности и среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Социална медицина

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Семестриална такса за обучение: 225 лева.

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” СЛЕД ПРИДОБИТА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” по друга специалност със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: платено обучение, дистанционна форма на обучение

Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Социална медицина на 20 юли 2018 год. от 11.00 часа в зала 309, ректорат 2, етаж. 3

Срок на обучението:  3 семестъра

Семестриална такса за обучение: 700 лева.

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 17 ЮЛИ 2018 Г.

 

Справки и информация:

МУ – Плевен, Факултет “Обществено здраве”,

Студентска канцелария - тел. 064 / 884 237,

www.mu-pleven.bg

 

 Подробна информация за всички специалности на Факултет „Обществено здраве” е публикувана в този сайт /Вж. Начало > Актуално - Прием 2018 > Български студенти/.

 

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниКандидат-студентски прием за специалности „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“