Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 
Държавен изпит за специалност „Обща и клинична патология“
Създадена на 28 Ноември 2018

На 06 и 07 декември 2018г. в катедра „Патологоанатомия“ , Ректорат 1, ет.2 на МУ – Плевен ще се състои държавен изпит за специалност „Обща и клинична патология“.


АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО „ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И ЦИТОПАТОЛОГИЯ“

МУ - ПЛЕВЕН

Декемврийска изпитна сесия, 06 - 07. 12. 2018 г.

На основа на Чл.35 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, държавният изпит се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни.

Комисията допуска до теоретичен изпит само лица, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит включва полагане на тест, устно изпитване по аутопсионен казус и биопсични случаи от конспекта за държавен изпит за специалност „Патологоанатомия и цитопатология“.

 

I. Практически изпит - Първи ден – 06.12.2018г.

Изпитът започва в 08.30ч., в учебни зали  N 252 и 254 на Катедрата по „Патологоанатомия”, МУ- Плевен, ул.“Климент Охридски“ 1, Сграда Ректорат 1.

Практическият изпит се състои в извършване на аутопсия или патоанатомична експертиза по предоставен аутопсионен протокол и решаване на входящ тест.

  1. Входящ тест. Всеки специализант компютърно генерира индивидуален тест, създаден на случаен принцип, чрез достъп до вътрешната информационна система на МУ – Плевен. Тестът включва 49 въпроса и клинична задача с анализ на образ, с цел диагностика. Време за решаване на теста - 90 минути. За успешен тест се приема резултат от 70% правилни отговори.
  2. Извършване на аутопсия/патологична експертиза по аутопсионен протокол – след запознаване с историята на заболяването/аутопсионен протокол и интерпретация на некропсии. Всеки специализант изготвя аутопсионен протокол с включени основна провизорна диагноза, усложнения, придружаващи, съпътстващи заболявания или изгражда патоанатомична диагноза и клинико-патологична епикриза по предоставен протокол и некропсични препарати.

 

II. Теоретичен изпит - Втори ден – 012.2018г.

Изпитът започва в 08.30ч., в учебни зали N 252 и 254 на Катедрата по „Патологоанатомия”, МУ- Плевен, ул.“Климент Охридски“ 1, Сграда Ректорат 1.

Всеки специализант, преминал успешно практическия изпит (дефиниран като успех от тестовото изпитване и проверка на съдържание на аутопсионния протокол и провизорна диагноза или патоанатомична диагноза по протокол и некропсични препарати), изтегля сбирка с хистологични и цитологични препарати, в присъствието на всички членове на изпитната комисия.

Следват дискусия по препаратите и теоретични въпроси, свързани с препаратите,  в контекста на програмата за обучение, компетенции и конспекта за държавен изпит за специалност „Патологоанатомия и цитопатология“.

Крайната преценка за успешно преминат изпит е комплексна и консенсусна. Оформя се от изпитната комисия на база оценка от теста,  теоретичните въпроси и оценяване на дискутираните случаи от хистологичната сбирка.

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниДържавен изпит за специалност „Обща и клинична патология“