Студенти, отличени в конкурса "Най-изявен студент 2019"

Създадена на 27 Май 2019

Във връзка с 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, със заповед № 1269/23.05.2019 г. на Ректора на МУ-Плевен са отличени следните студенти:

  1. С плакет, грамота и литература за „Най-изявен студент“:

 

Име

Основно звено

Курс

Специалност

Фак.№

Точки

1

Радослав Георгиев Трифонов (БЕО)

ФМ

4

Медицина

117382

92

2

Ананя Мехта (АЕО)

ФМ

3

Медицина

127862

57

3

Неляй Нехатова Кутолиева

ФФ

3

Фармация

910018

49

4

Петя Дикова Петрова

ФЗГ

3

Акушерка

710960

54

5

Кристияна Василева Матова

ФОЗ

4

ОКОЗ

210601

50

6

Валя Йорданова Борисова

МК

3

Социални

дейности

317192

77

 

 

        2. С плакет, грамота и литература за успешно овладяване на българския език:

- Баргав Вора - 4 курс, спец. „Медицина”, АЕО.