Резултати и класиране на кандидатите за специалност „Управление на здравните грижи“ /ОКС „бакалавър“/

Създадена на 19 Юли 2019

 

КЛАСИРАНЕ

 

на приетите кандидати за бакалавърската програма

по „Управление на здравните грижи“

 

ПО

РЕД

Вх.№ на кандидата

ДИПЛОМА

ТЕСТ

УСТЕН

БАЛ

1

15

5.60

6.00

6.00

17.60

2

10

5.86

6.00

5.50

17.36

3

18

5.80

5.75

5.75

17.30

4

19

5.94

6.00

5.00

16.94

5

13

5.42

6.00

5.50

16.92

6

1

5.22

5.75

5.75

16.72

7

3

5.48

5.50

5.50

16.48

8

17

5.73

5.50

5.00

16.23

9

11

4.70

6.00

5.50

16.20

10

16

5.95

5.50

4.50

15.95

11

20

5.55

5.50

4.50

15.55

12

14

4.77

5.25

5.50

15.52

13

9

4.63

5.75

5.00

15.38

14

12

5.12

5.25

4.00

14.37

15

6

4.19

5.50

4.50

14.19

16

7

4.15

5.00

4.50

13.65

17

22

5.12

5.00

3.50

13.62

18

21

4.47

4.50

3.50

12.47

19

8

4.31

4.50

3.50

12.31

Н Е К Л А С И Р А Н И

20

2

5.16

0.00

0.00

0.00

21

4

4.71

0.00

0.00

0.00

22

5

5.57

0.00

0.00

0.00

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В СТАЯ 310, ЕТ. 3

 

  1. ЛИЧНА КАРТА
  2. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
  3. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕЛСТВО
  5. СНИМКИ 3.5/4.5 СМ. - 5 БР.
  6. ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ДОКУМЕНТИ – 7,20 ЛВ. В КАСА № 2 НА УНИВЕРСИТЕТА
  7. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР (ПЛАЩА СЕ В БАНКОВИЯ ОФИС НА СИ-БАНК /ОББ/ В РЕКТОРАТ 1

 

ЗАПИСВАНЕ НА  НОВОПРИЕТИ ТЕ СТУДЕНТИ  - ОТ 24.07. ДО 26.07.2019 Г. /ВКЛ./