Класиране на кандидатите за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ /ОКС „магистър“/

Създадена на 19 Юли 2019

З  А  П  О  В  Е  Д

 

На основание на чл.68 от Закона за висшето образование, Правилника за прием на студенти в МУ – Плевен и проведен конкурс

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

         Да бъдат записани за студенти в Медицински университет – Плевен, платено, задочно обучение за учебната 2019/2020 г.  кандидат-студентите, както следва:    

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Медицинска рехабилитация и ерготерапия” -

ОКС МАГИСТЪР /СЛЕД БАКАЛАВЪР ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ/

 

№ по ред

Вх. № на кандидата

БАЛ

1

4

12.00

2

11

11.81

3

9

11.76

4

3

11.75

5

2

11.65

6

13

11.43

7

8

11.32

8

1

11.30

9

10

11.29

10

15

11.27

11

12

11.17

12

5

11.08

13

6

11.03

14

16

10.90

15

14

10.29

 

        

   Записването да се извърши на 24, 25 и 26 юли 2019 г. (сряда, четвъртък и петък) от 08.00 до 16.00 ч. в Студентска канцелария на Факултета по Обществено здраве – стая 310.

   Неспазилите посочения срок за записване губят правата си.

 

                                              

                                                  

         Р Е К Т О Р:      ……………(П)……

                                                                          /Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н./