Допълнителен прием за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ ОКС „магистър“

Създадена на 20 Януари 2019

 

МУ-Плевен обявява втори допълнителен прием на кандидат-студенти за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – ОКС „магистър“.

  • Обучението е с продължителност 3 семестъра
  • Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.
  • Прием: платено обучение, дистанционна форма
  • Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Социална медицина

Срокът за подаване на документите е до 03 октомври 2019 г. /вкл./. Конкурсът – устен изпит-интервю, ще се проведе на 07 октомври 2019 г. във факултет „Обществено здраве“.  Документите се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 16 часа в Учебен корпус на МУ – Плевен, ет.3, ст.310 – Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“.