Допълнителен прием на документи за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ ОКС „магистър“

Създадена на 20 Януари 2019

 

МУ-Плевен обявява втори прием на кандидат-студенти за новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в МУ-Плевен. Обучението е задочно, платено, с продължителност 1 година (2 семестъра).

Документи могат да подават кандидати, завършили бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Кандидат-студентите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора на МУ – Плевен.
  2. Диплома (оригинал) за завършено образование според изискванията за специалността.
  3. Копие от диплома за завършено средно образование
  4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. Таксата се заплаща в касата на МУ – Плевен преди подаване на документите.

Приемът на студенти магистърската програма по “Медицинска рехабилитация и ерготерапия" се провежда чрез устен изпит-интервю по конспект, публикуван на сайта на университета.

  • Срокът за подаване на документи е до 25 септември 2019 г.
  • Конкурсният изпит-интервю ще се проведе на 27 септември 2019 г.
  • Документи се подават в Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“, Учебен корпус, ет.3, ст.310, тел. 064/884-237