Прием на студенти за обучение срещу заплащане

Създадена на 29 Юли 2019

З А П О В Е Д

№  1947/29.07.2019 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗВО и решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 19/27.05.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Да се обяви прием на студенти в Медицински университет – Плевен за учебната 2019/2020 година за обучение срещу заплащане в магистърските програми, както следва:
     1. За специалност „Медицина“ – 20 места (15 жени и 5 мъже);
     2. За специалност „Фармация“ – 10 места (8 жени и 2 мъже);
          За местата могат да кандидатстват положилите успешно приемните изпити в МУ - Плевен и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 241/25.04.2019 г.
          В класирането не участват кандидат-студенти с бал по-нисък от 24.00.
          Годишната такса за обучение срещу заплащане на студентите от специалности „Медицина“ и „Фармация“ за учебната 2019/2020 г. е 6890,50 лв.;
          Срокове за подаване на заявления и записване:
          - Подаване на заявления: 06.08 – 08.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в стая 207 на Ректората или  на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Заявлението Изтеглете от ТУК
          - Класиране: 09.08.2019 г. след 17.00 ч.
          Записване: 12, 13 и 14.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк) и на Факултета по фармация – стая 202 (Факултет по фармация).

II. Да се обяви прием на студенти за обучение срещу заплащане в Медицински университет – Плевен, специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, за учебната 2019/2020 година, както следва:
     1. „Медицинска сестра” – 5 места;
     2. „Акушерка” – 3 места;
     3. „Медицински лаборант” – 3 места;
     4. „Рентгенов лаборант“ – 3 места;
     5. „Помощник-фармацевт”– 5 места;
     За местата могат да кандидатстват:
          -  положилите успешно приемните изпити в МУ – Плевен и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на МС № 241/25.04.2019 г.;
          - кандидати, представили служебна бележка за успешно положен изпит по биология за бакалавърски специалности в други университети в Р България;
          - кандидати, успешно положили втори държавен зрелостен изпит, които до момента не са кандидатствали в МУ – Плевен.
      В класирането не участват кандидат-студенти с бал по-нисък от 12 .00.

      Кандидатите, които участват в класирането с оценки от изпити, положени в други университети, или допълнително пожелали да участват с оценка от ДЗИ, заплащат такса 30 лв. за административно обслужване.
     

       Годишната такса за обучение срещу заплащане за специалностите с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ е 4215,00 лв.
      Срокове за подаване на документи и записване:
          - Подаване на документи: 13.08 – 15.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в стая 207 на Ректората или на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Заявлението Изтеглете от ТУК
          - Класиране: 16.08.2019 г. след 17.00 ч.
          - Записване: от 19.08. до 21.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж.
      Настоящата заповед да се доведе до знанието на Учебен отдел, Ръководителите на звената и Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                                                                   РЕКТОР: /П/

                                                                                         (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)