Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и докторанти през 2020 г.

Създадена на 10 Декември 2019

От 17.12.2019г. до 17.01.2020г.  Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за докторанти през 2020 г. Пълният текст на обявите, процедурата за провеждането на конкурса, сроковете за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структура Научно-изследователски институт → Научно-изследователски проекти.