Участие в ранен прием

Създадена на 04 Февруари 2020

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!!

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА РАНЕН ПРИЕМ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. Акушерка
  2. Медицинска сестра
  3. Опазване и контрол на общественото здраве
  4. Медицински лаборант

Кандидатите могат да заявят участие в ранен прием само за една от изброените специалности в профила си в информационната система до  21.03.2020 г.

Оценките, получени на изнесени или предварителни изпити, дават възможност за участие както в ранен прием (САМО за една от посочените специалности: Акушерка, Медицинска сестра, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицински лаборант ), така и в редовен прием (за ВСИЧКИ специалности).

https://emis.mu-pleven.bg/frontend/web/index.php?r=ksk%2Fdefault%2Fcheck&lang=bg

В ранния прием могат да участват:

- завършващите през учебната 2019/2020 г. : с оценка от  предварителни изпити (изнесени или в МУ-Плевен), не по - ниска от Добър 4.00.                      

- завършилите предходни години: с оценка от ДЗИ по биология и/или от предварителни изпити (изнесени или в МУ-Плевен), не по - ниска от Добър 4.00, като при приема се отчита по-високата оценка.

Кандидатите, утвърдени за ранен прием, следва да представят диплома и да се запишат за студенти в периода от 15.06.2020 г. до 27.06.2020 г.

За повече информация: Учебен отдел

064/884 130; 064/884 120