Процедура за избор на директор на Институт по невробиология към БАН

Създадена на 11 Февруари 2020

БАН обявява конкурс за избор на директор на Института по невробиология.

Информация за конкурса: http://www.bas.bg/2020/02/03/директор-инб/