Информация и препоръки за превенция на коронавирусна инфекция, причинена от COVID-19

Създадена на 05 Март 2020

Обща информация за коронавирусите

В края на 2019 г. беше идентифициран нов коронавирус (2019-nCoV), свързан с случаи на пневмония в Ухан, Китай. Заболяването се разпространи извън пределите на първичното огнище. В България вирусът не е изолиран. Все още липсва достатъчна епидемиологична и серологична информация. Предприетите противоепидемични мерки в страната имат за цел недопускане на внос на инфекцията, изолация на лица, пристигащи от страни (Китай, Италия, Южна Корея, Иран) с регистрирана висока заболяемост, издирване на контактните и карантина за 14 дни. Вирусологични изследвания се извършват на две групи лица: първата със симптоми на респираторна инфекция, пребивавали в райони с регистриран COVID-19, и втората група са контактните на болните. За 2019-nCoV е важно да се отбележи, че един отрицателен резултат при пациент със силно епидемиологично или клинично подозрение за заболяване трябва да бъде потвърден с втори специфичен RT-PCR тест.

Известни към момента епидемиологични характеристики на коронавирусна инфекция, причинена от COVID-19:

 • Вирусът е неустойчив във външната среда.
 • Болният човек е източник на инфекция, животинският резервоар се проучва.
 • Механизъм на предаване:
 • Въздушно-капков път чрез аерозолни капчици, които се отделят от заразения при катарални прояви (кашлица, кихане, хрема). Заразяване е възможно на разстояние до 2 метра и продължителност на контакта над 15 мин. Не е известна ролята на субклиничните форми и вирусоносителите като източник на инфекция.
 • Контактно-битовият път при близък контакт (директен физически контакт чрез контаминирани ръце или контаминирани предмети).
 • Инкубационен период (времето от контакта с болен до появата на симптоми) се определя от 2 до 14 дни.
 • Заболяването при хората протича като респираторни или стомашно-чревни инфекции, но симптомите могат да варират от леко изразени симптоми до по-тежки инфекции на долните дихателни пътища.
 • Тежко протичане се установява при имунокомпрометирани лица, хора със сърдечно-съдови и белодробни заболявания.
 • Заболяемостта е по-висока при възрастни в сравнение с тази при децата.
 • Леталитетът е изчислен на около 2% при 40-50 годишните и до 18% при около 80-годишните със съпътстващи заболявания.
 • Данни за имунитета са недостатъчни и се проучва възможността за повторно заразяване.
 • Липсва етиологично лечение.
 • Специфична профилактика (ваксина) не е разработена.

Препоръки към студенти, академичен състав и служители на МУ-Плевен:

 • Хигиена на ръцетe
 • Миене на ръцeте:
 • Обикновеното миене на ръцете с вода и сапун да продължава не повече от 1 минута.
 • При антисептичното миене на ръцете сапунът се втрива в сухи ръце около 30 секунди. Добавя се вода до образуване на пяна, след което ръцете основно се изплакват с течаща вода.
 • Хигиенна дезинфекция на ръце чрез втриване на дезинфектант (за предпочитане

на алкохолна основа).

 • Да не се докосват очи, нос и уста – входни врати на вирусите.
 • Да се избягва кихане и кашляне в ръце. Препоръчва се да става в сгъвката на лакътя. При невъзможност се извършва незабавно хигиенно миене или дезинфекция на ръцете, без докосване на повърхности.
 • Използване на маски
 • Препоръчва се използването им от лица със симптоми на респираторна инфекция (кихане, кашлица, температура, отпадналост и др.) с цел предпазване на здравите хора в тяхното обкръжение.
 • Маските трябва да покриват носа и да са добре прилепнали към лицето, сменят се при овлажняване (на 1-2 часа). Маската се отстранява без докосване на предната повърхност, след което ръцете се измиват с вода и сапун.
 • Използваните маски се изхвърлят в контейнерите за отпадъци.
 • Здрави имунокомпрометирани могат да носят маски за намаляване на риска от

заразяване в период на епидемичен подем на циркулация на респираторни вируси, при престой в претрупани с хора помещения.

 

Пристигащи студенти и преподаватели от Китай, Италия, Южна Корея и Иран следва да се съобразят с инструкциите на граничния здравен контрол и Регионалната здравна инспекция на територията на гр. Плевен!

 

При поява на симптоми да се потърси лекарска помощ – общопрактикуващите лекари, лекарите в лечебните заведения действат съгласно инструкции на Министерство на здравеопазването и предписания на РЗИ. Чуждестранните студенти да се консултират с  доверен лекар, отговорен за тях с оглед правилно насочване за диагностика и/ или лечение.

 

Пътуващите извън територията на България да спазват стандартни хигиенни мерки и да преценяват риска за заразяване в зависимост от обстановката в страната, в която ще пътуват.

 

Относно помещенията на територията на МУ-Плевен – учебни зали, лекционни зали, кабинети, лаборатории и други:

 • Засилване контрола на хигиенно-дезинфекционните мероприятия съгласно отправените предходни препоръки:

1) Системно проветряване на помещенията.

2) Деконтаминация на подове и повърхности – механично миене и химична дезинфекция (двукратно за деня с акцент върху рискови обекти).

Допълнителна и по-подробна информация за актуалното разпространение и препоръки може да се прочете на сайта на Европейски център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC), Световна здравна организация (WHO), Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Регионална здравна инспекция-Плевен:

https://www.ecdc.europa.eu/en

https://www.who.int/

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/

https://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

https://rzi-pleven.com/

Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина"