Набиране на дарителски средства в подкрепа на новата Вирусологична Лаборатория за изследване на коронавирус

Създадена на 03 Април 2020

Медицински Университет - Плевен завърши изграждането и оборудването на новата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към Научноизследователския Институт, влагайки голям размер собствени средства. Наличието на Лабораторията за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната.

Предстои снабдяването с консумативи за извършване на PCR тестовете за стартиране на диагностичния процес. Много видни общественици, организации, фирми и граждани изразиха желание и готовност да подкрепят финансово висшето училище в това полезно за обществото и науката начинание.

Ако желаете можете да дарите средства по следната банкова сметка:

Медицински Университет – Плевен:

Банкова сметка : BG98 UBBS 8888 3118 3072 00

КОД НА БАНКАТА : UBBS BGSF

При ОББ АД КЛОН ПЛЕВЕН

Само заедно можем да се справим с изпитанието COVID-19!