Медицински университет – Плевен благодари на дарителите на новата Вирусологична Лаборатория за изследване на COVID-19

Създадена на 16 Април 2020

Ръководството на Медицински Университет - Плевен благодари на всички общественици, организации, фирми, граждани, преподаватели и служители, които подкрепиха финансово висшето училище в това благородно и полезно за обществото и науката начинание – откриване на Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус. Наличието на Лаборатория за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната. Ректорът проф. д-р Славчо Томов прочете имената на дарителите на първото онлайн заседание на Академичния съвет на МУ-Плевен, воден от убеждението, че те трябва да се знаят, защото, когато говорим за дарители няма малки и големи, важен е жестът на подкрепа и солидарност. 

 

На 7 април, на първата онлайн промоция, проф. д-р Славчо Томов се обърна към академичната общност с думите: „Изправено пред изпитанието COVID-19, обществото ни демонстрира огромен научен потенциал – от лекари, учители, учени и специалисти, които с възхитителните си действия се превърнаха в героите на нашето време. В нашия университет кризата също мобилизира усилията на преподаватели и студенти – бързо преминахме на онлайн обучение, много от нашите студенти се записаха като доброволци в борбата за ограничаване на епидемията, и не на последно място – изградихме, оборудвахме и вече стартира работа новата Вирусологична Лаборатория за изследване на коронавирус към висшето училище.“

От 06 април 2020 г. започна своята дейност новоразкритата Лаборатория към Научноизследователския Институт на Медицински Университет - Плевен, базирана във Втора клинична база.

МУ-Плевен благодари на всички, които дариха средства в подкрепа на работещите високоспециализирани екипи от учени, за закупуване на консумативи и дооборудване на новата Вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19:

 1. Красимир Каракачанов - Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Р България
 2. д-р Калин Поповски - Народен представител в 44-то Народно събрание на Р България
 3. Петя Василева
 4. Станислав Любомиров Райков

Фирма Фифт Дигрии ООД София – представлявана от Станислав Райков

Фирма Ти Ес Ес България ООД - представлявана от Станислав Райков

 1. чл.-кор. проф. Григор Горчев – УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен
 2. проф. д-р Тони Веков
 3. проф. д-р Славчо Томов
 4. Цветан Кръстев - СИДИ 92 ЕООД Плевен
 5. Даниела Кацарска - Дарис МС ЕООД София
 6. Виолета Анкова Симеонова
 7. Хасан Юсеинов – ЕТ „Идеал“  – В. Търново
 8. Ивайло Нешев – ЕТ „Неш – Ив. Нешев“ – Плевен
 9. Десислава Иванова – Експрес Секюрити – Плевен
 10. Веселин Балев - Веселин Балев ЕООД – Плевен
 11. Стела Кирилова Христонева
 12. Стефан Стрнад – Джи Ес Евро – България – София
 13. Славина Христанова – Прокурист на МТИ ООД София
 14. ПМУ Талев ООД Плевен
 15. ПМУ Плевен ООД Плевен
 16. Независим синдикат при МУ- Плевен
 17. Проф. Маргарита Александрова
 18. Проф. д-р Аспарух Аспарухов
 19. Проф. Ангелина Стоянова
 20. Доц. д-р Здравка Радионова
 21. Проф. д-р Ташко Делийски
 22. Доц. д-р Добромир Димитров
 23. Ибрахим Потурлиев
 24. Олег Караджов
 25. Анелия Луканова
 26. Атанаска Наумова Божинова

 

Само обединени ще се справим с изпитанието COVID-19!