Допълнителен прием на кандидати за специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ /ОКС „магистър“/

Създадена на 29 Юли 2020

 

Допълнителен прием за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ /ОКС „магистър“/

 

МУ – Плевен обявява втори прием на кандидат-студенти за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – ОКС „магистър“.

Обучението е с продължителност  3 семестъра

Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: платено обучение, дистанционна форма

Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Социална медицина

 

Срокът за подаване на документите е до 30 септември 2020 г. /вкл./. Конкурсът – устен изпит-интервю, ще се проведе на 02 октомври 2020 г. във факултет „Обществено здраве“.  

Документите се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 16 часа в Учебен корпус на МУ – Плевен, ет. 3, ст. 310 – Студентска канцелария на факултет „Обществено здраве“ или чрез системата за on-line прием на документи през сайта на университета.