Правила за стартиране на академичната 2020/2021 година и провеждане на учебен процес в МУ - Плевен в условията на епидемична обстановка

Създадена на 10 Септември 2020

На разширено заседание на Ректорски съвет от 08.09.20202 г. Академичното ръководство на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) прие правила за стартиране на новата учебна 2020/2021 година и за провеждане на учебния процес във висшето училище. Правилата са изготвени съгласно заповеди № РД-01-487/31.08.2020 г. и № РД-01-489/31.08.2020 на министъра на здравеопазването на Р България и са съобразени с Насоките за работа на училищата през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, разработени от Министерството на образованието и науката.

Всеобщо е схващането, че учебният процес е най-ползотворен, когато се реализира при обучение в реална среда и при пряко взаимодействие между студенти, преподаватели и пациенти. Съобразявайки се със законовите изисквания и отчитайки здравните рискове в условията на пандемична обстановка и извънредна ситуация, Ръководството на МУ-Плевен взе решение новата академична 2020/2021 година да започне с прилагането на смесен вариант на провеждане на учебния процес.

При указания от здравните власти, висшето училище ще бъде в готовност незабавно да превключи в режим на обучение в електронна среда от разстояние, ползвайки университетската система за електронно и дистанционно обучение (СЕДО). За самоподготовка на студентите от специалност „Медицина“, като допълнителен ресурс към интегрираните учебни материали в СЕДО, университетът ще осигурява достъп до нов образователен инструмент – онлайн платформата за обучение Lecturio.

С правилата за стартиране на новата академична година и за провеждане на учебния процес можете да се запознаете ТУК