Конкурс „Проектите, които променят живота на пациентите“

Създадена на 11 Септември 2020

Aтелие по биотехнологии в България -Biotech Atelier стартира конкурс „Проектите, които променят живота на пациентите“

Подаването на кандидатури е отворено до 15 октомври 2020 г., включително, ще се извършва и електронно.  Повече информация за графика и начина на провеждане на конкурса може да се намери на:

 https://biotech-atelier.com/ba2020/student-posters-competition/.

 

https://biotech-atelier.com/