Стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Създадена на 14 Октомври 2020

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2020-2021 г.

Целта на стипендиантската програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Крайният срок за подаване на електронната форма с всички задължителни документи е: 5

ноември 2020г., 18.00ч.

Пълен текст на Насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци можете да намерите на под-страница „Конкурс за стипендии 2020-2021“ https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=10