МУ-Плевен и БАН провеждат съвместен международен научен форум онлайн за приложението на съвременните инженерни технологии в медицината

Създадена на 09 Ноември 2020

Медицински университет – Плевен ще бъде домакин на първия онлайн научен форум First Surface Engineering for Biomedical Applications Workshop SEBA’2020, който ще се проведе на 11 ноември 2020 г. съвместно с Института по електроника (ИЕ) „Акад. Емил Джаков” към Българската Академия на науките. Това е първото общо научно събитие между двете институции, които сключиха Рамково споразумение за сътрудничество през м. юни 2020 г. Уебинарът SEBA’2020 ще насочи вниманието на специалистите към основните аспекти на физиката и химията и тяхното приложение при обработката на повърхности, интерфейси и тънки филми. Заедно с това семинарът ще акцентира и върху утилитарния смисъл на науката – т. е. освен умозрителна, науката е практична и цели реализиране на конкретната цел – подобряване здравето и качеството на човешкия живот.

Водеща роля в организирането на уебинара имат проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., Ректор на МУ-Плевен, чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., Директор на Научноизследователския Институт към МУ-Плевен и проф. дфн Петър Петров, Директор на ИЕ-БАН. Събитието се осъществява със съдействието и подкрепата на Регионалния академичен център в Плевен. Поради извънредната епидемична обстановка и с цел ограничаване на разпространението на коронавирус, форумът ще се осъществи онлайн. За целта ще се използват възможностите на Телекомуникационния ендоскопски център на МУ-Плевен за осъществяване на телемост с Института по електроника към БАН.

Събитието ще премине под наслов: Engineering with a Medical Perspective: Future Begins Today. Научните панели на уебинара са: Bioengineering and fundamental applications / Биоинженерство и основни приложения; New materials and techniques for biomedical applications / Нови материали и техники за биомедицински приложения; Application of modern engineering technologies in medicine / Приложение на съвременните инженерни технологии в медицината.

Целта на уебинара е да представи най-новите научни изследвания и постижения както в областта на инженерните (електронни и лазерни) методи, така и в сферата на био- и нанотехнологиите и тяхното приложение в тъканното инженерство, за различни ортопедични приложения и зъбни импланти. Идеята на организаторите е да се задълбочи разбирането и да се насърчи интересът към интердисциплинарните научни изследвания в тематичното поле на регенеративната медицина. Тя комбинира познания от областта на биологията, медицината и физиката с цел възстановяване, поддържане и/или повишаване на функцията на тъканите и органите в човешкото тяло.

Техниките за повърхностно инженерство (Surface engineering techniques) могат да се използват за разработване на широк спектър от функционални материали, които притежават физични, химични, електрически, електронни, магнитни, механични, устойчиви на износване и устойчиви на корозия свойства, необходими при изработката на покрития. Почти всички видове материали, включително металите, керамиката, полимерите и композитите могат да бъдат покрити с подобни или други пластове. Техниките за повърхностно инженерство се използват с успех в биомедицинската, химическата, автомобилната, космическата, ракетната, енергийната, електронната, текстилната, петролната, нефтохимическата, стоманената, енергийната, циментовата, металообработващата и строителната индустрии, в това число и за пътни настилки.

Във форума ще вземат участие водещи учени от европейското и световно научно пространство. Сред тях са проф. А. Алмейда от ТУ-Лисабон, Португалия, проф. Руи Вилар, Технически университет на Лисабон, Португалия, проф. Иван Петров, Университета на Илинойс, САЩ, проф. дфн П. Петров, ИЕ-БАН, проф. Миран Мозетич, Изследователски институт „Йозеф Стефан“, Любляна, Словения, чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., проф. дфн Вера Маринова, ИОМТ-БАН.

В рамките на събитието Регионалният академичен център - Плевен организира гостуване на изложбата „150 години Българска Академия на науките”. Изложбата е разположена във фоайето на Телекомуникационния център на МУ-Плевен за периода 30.10.2020 г. - 15.11.2020 г.

 

Програмата на уебинара можете да видите ТУК

 

Описание на събитието и линк за присъединяване:

Name of the event: Invitation to SEBA 2020 Webinar

Date: 11.11 / 2020 (duration: until 18:30)

Start time: 8:30 am EEST (Bulgarian time)

Link to the event - Invitation to SEBA 2020 Webinar:

https://bbb.mu-pleven.bg/b/teo-663-239