Продължаване на учебния процес в МУ - Плевен

Създадена на 19 Март 2021

Уважаеми студенти и преподаватели,


По повод заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че учебният процес в МУ – Плевен продължава съгласно правилата, регламентирани със заповед на Ректора № 563 / 02.03.2021 г. относно провеждането на летния семестър на учебната 2020/2021 г. Допуска се преминаване към обучение в електронна среда по отделни дисциплини, след решение на катедрата, реализираща обучението, за което преподавателите уведомяват студентските канцеларии и студентите.