Преминаване към обучение в електронна среда

Създадена на 25 Март 2021

Уважаеми преподаватели и студенти,

На основание решение на РС, протокол № 4/25.03.2021 г. учебният процес в МУ - Плевен ще се реализира по всички дисциплини изцяло в условия на електронна среда, считано от 26.03.2021 г. до промяна в епидемичната обстановка.

Допуска се присъственото провеждане на държавен стаж за всички специалности, при стриктно спазване на мерките за превенция и безопасност.

Организирането и контролът на учебния процес се възлагат на ръководителите на основните звена.