Академичното Ръководство на Медицински университет – Плевен с огромно прискърбие съобщава, че след дълга борба с коварна и рядка болест ни напусна проф. д-р Ваня Недкова

Създадена на 23 Август 2021

Академичното Ръководство на Медицински университет – Плевен с огромно прискърбие съобщава, че на 22 август 2021 г. в клиника в Германия, след дълга борба с коварна и рядка болест ни напусна проф. д-р Ваня Недкова. Изказваме дълбоки съболезнования на семейството на проф. Недкова, на нейните деца – наши колеги, които направиха всичко възможно, за да спасят своята майка, с подкрепата на висшето училище и плевенската общественост.

Академичната общност и лекарското съсловие изгубиха скъп колега, отдаден лекар и изключителен преподавател. Напусна ни един прекрасен човек, отличаващ се с изключителни лични и професионални качества, който отдаде живота си за развитието и утвърждаването на Катедрата по педиатрия. Изказваме най-искрено възхищение и уважение към нейния неуморен труд и отдаденост като лекар-педиатър, преподавател и ръководител. Със своя професионализъм, човечност и всеотдайност професор Недкова ще остане завинаги в сърцата и мислите на хиляди български семейства, чиито деца е излекувала и спасила.  

През 1976 г. проф. д-р Ваня Недкова завършва Медицинския университет във Варна. Преминава през всички стъпала на университетската кариера в Катедрата по детски болести – Плевен - асистент (1978-1982), старши асистент (1982-1990), главен асистент. От 2002 г. е избрана за доцент, а от 2013 г. - за професор. Има признати три специалности: педиатрия (1982), медицинска генетика (1996) и детска гастроентерология (2006).

От 2002 г. е ръководител на Катедрата по педиатрия при МУ-Плевен и началник на Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Плевен.

Научните интереси на проф. Недкова са свързани с изключителното кърмене и хранене на децата, муковисцидозата, генетичните заболявания. Съвместно с колектив от Катедрата по химия към МУ-Плевен изследва микроелементите при много детски заболявания – гастроентерологични, хипертония, астма, анемия, аутизъм и др.

Проф. Недкова е лектор на студенти по медицина, ерготерапевти, медицински сестри и акушерки, автор е на над 100 научни публикации в списания, участва в национални и международни конференци и конгреси. Член е на Академичния и Факултетен съвет на МУ-Плевен, председател е на Научния съвет по медико-терапевтични специалности към МУ-Плевен. В продължение на повече от 15 години е член на УС на Българската педиатрична асоциация.

Дълбок поклон пред светлата памет на човека, лекаря, преподавателя, колегата и приятеля!

Ръководството и академичната общност на Медицински университет - Плевен