Студентска канцелария

Адрес

УЛ. “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 1,
5800 ПЛЕВЕН
ТЕЛ. + 359 64 884 155; ТЕЛ. + 359 64 884 156
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кадрови състав

Началник на Студентска канцелария – Силвия Рускова

сл. тел. 064 884-156;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор “Учебна дейност” - Христина Димитрова

сл. тел.  064 884-155;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт “Обучение и квалификация” -  Мария Кривунова

сл. тел. 064 884-155;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

От понеделник до петък – 08.00 – 16.30 часа

Административна работа със студенти – 13.30 – 16.00 часа

Обедна почивка – 12.30-13.00 часа

Почивни дни – събота и неделя

Структура

В работата на СК функциите са разпределени в съответствие с организацията на учебния процес при студентите от специалност ”медицинска сестра” и специалност ”акушерка”, координирани и съгласувани със задачите на Факултета.
Работните кабинети на служителите са на територията на МУ-Ректорат ІІ, етаж ІІІ, № 325 и № 326.

Административно обслужване на студентите

Студентската канцелария на Факултет по Здравни грижи е спомагателна административна  структура, която работи под прякото  ръководство на Декана на Факултета и методичното съгласуване със служба “Учебна дейност” на МУ-Плевен. Канцеларията осъществява дейността си, съобразно законовите изисквания за организацията на висшето образование и в постигане на следните основни цели по отношение на студентите от специалностите”медицинска сестра” и “акушерка”:

 • Организация на учебния процес във Факултета;
 • Административно обслужване на студентите от двете специалности;
 • Поддържане и съхраняване на учебна документация-архивирането и унифицирането й.

В изпълнението им служителите от Студентска канцелария , съвместно с колегите си от структурите в направление “Учебна дейност” активно се включват в:

 • Организацията  и провеждането на кандидатстудентските кампании във Факултета, съгласувана с тази в другите основни звена на МУ;
 • Цялостна организация на учебната дейност- от записване на новоприети студенти до дипломирането им;
 • В съответствие с психологическите изисквания за общуване, подпомага студентите от двете специалности при разрешаване на проблеми от различен характер  в учебната им дейност. Анкетира студентите   с цел подобряване на качеството на обучение; 
 • Изготвяне на учебна документация ( учебни разписи, изпитни графици и протоколи, водене на студентски досиета, оформяне на студентски книжки и др.); отчетността й в съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания, архивирането й;
 • Следи за своевременното и пълноценно  отразяване в учебната документация на данните за проведени изпити от преподавателите;
 • Подготовка на  справки, свързани със студентския статус, на академични справки, уверения, удостоверения, дипломи и дубликати на дипломи и други документи;
 • Съдейства за решаване на студентско положение пред ръководните университетски структури и съгласно изискванията на Правилника за организацията на учебната дейност в Медицински университет-Плевен;
 • Под ръководството на Декана, осъществява координиращи функции с ръководствата на катедрите в състава на ФЗГ;
 • Обобщаване на статистически данни на студенти и преподаватели и представянето им пред институции извън МУ;