Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрата по Анатомия, хистология и цитология е основната и най-голяма предклинична катедра на Медицинския университет. Тя е основана през 1974г.  През 2008г. се свормира обединена катедра „ Анатомия, цитология, хистология и обща биология” с 2 сектора.

Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Константин Койчев , а първите назначени асистенти са д-р Дорка Вучидолова, д-р Димитър Няголов, д-р Пенка Илиева, д-р Михаил Илиев, д-р Димитър Лазаров и д-р Маргарита Коклева.

Катедрата разполага с изградени лаборатории по хистология, хистохимия, авторадиография и електронна микроскопия. Към катедрата има музей от макроскопски препарати, мулажи, учебни филми, диапозитиви, табла за лекции и упражнения. Основните научни направления на катедрата са изучаване ембрионалното развитие на сензорните системи и иновации в обучението па анатомия. Преподаването на студентите се провежда на български и английски език и съчетава класическите дисекционни техники със съвременните знания за структурната организация на органите и системите. Изнася се факултативен лекционен курс по топографска анатомия. Част от студентите са включени в интегрираната програма на Проблемно-базираното обучение заедно с катедрите по Физиология и Биохимия. Катедрата организира клинико-анатомични курсове за стажант-лекари и специализанти по избрани теми. Катедрата има издадени ръководства за практически упражнения на български и английски език.

Преподавателският състав на катедрата включва 1 доцент, 7 главни асистенти,  1 асистент и 1 преподавател по практика.  Преподаването обхваща студентите от специалностите медицина, ерготерапия, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лабоант, помощник фармацевти, социални дейности, опазване и контрол на общественото здраве. Катедрата подготвя студентите по две учебни дисциплини – Цитология, обща хистология и ембриология и Анатомия.

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра„ Анатомия, хистология и цитология” в  магистърски програми на факултет „Медицина”

 1. Цитология, хистология и обща ембриология

 2. Анатомия на човека, специална хистология и специална ембриология

 3. Факултативен курс „ Топографска анатомия и образна диагностика”

Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Анатомия, хистология и цитология” в други основни звена на МУ – Плевен

 1. Анатомия на човека

 2. Анатомия с топографска анатомия

 3. Цитология, обща хистология и хистотехника

 4. Микроскопска анатомия

Основни направления на изследователската работа на катедра „Анатомия, хистология и цитология”

 1. Онтогенетично развитие на париферната слухова система

 2. Онтогенетично развитие на слуховият път

 3. Постнатално развитие на ретината

 4. Морфологични промени в ретината при експериментална хипертония, цитостатици и тежки метали

 5. Морфология на аминогликозидния ототоксицитет

 6. Структура и онтогенетично развитие на обонятелен анализатор и обонятелната луковица

 7. Каротидно телце – в норма и експеримент

 8. Иноватични методи на обучението по анатомия

Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедра „ Анатомия, хистология и  цитология”

 1. Анатомия на човека – Iтом, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 476 стр.

 2. Анатомия на човека – II том, под редакцията на проф. К. Койчев, изд. Медицина и Физкултура 1995г., 480 стр.

 3. Специална хистология – 1 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев и Ем. Чакъров, 1997, 391 стр.

 4. Специална хистология – 2 част – М. Кильовска, Цв. Такиева, М. Бойчев, Ем. Чакъров, В. Станчев, Хр. Хрисанту, Мед. издателство „АРСО” – София 1998г., 421 стр.

 5. Цветен атлас по цитология и хистология ( на български и английски език)- Н.Нарлиева, Н. Видинов, Хр. Видинова, Mед. издателство „АРСО” – София 2001г., 92 стр.

 6. Практикум по цитология, обща хистология и ембриология за студенти по медицина . 2001, 2002, 2003. Катедра Анатомия, под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 66 стр. –ИЦ МУ- Плевен

 7. Практикум по микроскопска анатомия за студенти по медицина. 2003. Катедра Анатомия под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, 84 стр.– ИЦ МУ- Плевен

 8. Речник на анатомичните имена, Н.Нарлиева, С.Маринова- Тод, Д. Дарданов, ИЦ – МУ – Плевен, 2005г, 167 стр.

 9. Тестове за изпит по анатомия и хистология за студенти по медицина. 2006. Под редакцията на доц. д-р Н. Нарлиева. 170 стр. ИЦ МУ- Плевен

 10. Manual of Cytology, Histology and Embryology, Practical exercises, MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 123 pp.

 11. Manual  of microscopic anatomy of internal organs, Practical exercises. 2011. MU-Pleven, Dep. of Anatomy, Histology and Cytology, under the guidance of E. Ivanov, MD. PhD, 191 pp.