Студентска канцелария

Адрес

Студентска канцелария
ул. "Св. Климент Охридски", № 1
Медицински Университет – Плевен
гр. Плевен 5800

тел. 064  884-237 - информация за всички специалности на факултета
064  884-118 - информация за специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

От понеделник до петък – 08.00-16.30 часа
Обедна почивка – 12.30-13.00 часа
Почивни дни – събота и неделя
Работно време със студенти:
Сутрин 10.30-12.30 часа
Следобед 14.30-16.30 часа

Функции

Студентска канцелария на Факултет “Обществено здраве” е основно структурно звено, което съвместно с другите студентски канцеларии подпомага дейността на Учебен отдел на Университета.

Канцеларията на ФОЗ осъществява специфична дейност по организиране и администриране на учебния процес и обслужва студентите от всички специалности на Факултета.

За постигане на учебните цели на Университета и Факултета, Студентската канцелария на ФОЗ реализира следните основни функции:

 • Организиране и провеждане на кандидатстудентска кампания за всички специалности на ФОЗ;
 • Цялостно организиране на учебния процес и изготвяне на учебните разписи и изпитните графици;
 • Организиране и поддържане на цялостната учебна документация и административно обслужване на студентите от Факултета по специалности;
 • Периодично проучване и анализ на мнението на студенти и потребители на специалистите, подготвяни от ФОЗ за организацията и качеството на учебния процес и съответствието на подготвените специалисти на обществените потребности.

Структура

Студентска канцелария е обособена териториално в две звена:

 • Едното звено осъществява основните дейности по обслужване на студентите и осигуряване на учебния процес и е разположено на територията на Деканата на ФОЗ (в сградата на Ректорат 2, етаж 3, стая 310). Обслужват се студентите от всички специалности на факултета. Телефон за справки и въпроси: 064 884 237.
 • За обезпечаване на учебния процес и за удобство на преподаватели и студенти от специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, е създадено второ звено на канцеларията, което се намира в Ректорат 1, етаж 3, стая 310. Телефон за справки и въпроси: 064 884 118.

Административно обслужване на учебния процес

Служителите от Студентската канцелария на Факултет “Обществено здраве” обслужват административно студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФОЗ: “Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, и „Опазване и контрол на общественото здраве”, като извършва следните основни дейности:

 • организиране и осъществяване на записването на новоприетите студенти;
 • записване на преминаващите в по-горен курс студенти;
 • подготовка на студентските книжки и личните карти и представяне на Декана за подпис;
 • подготвяне на изпитните протоколи съгласно изпитните графици на отделните групи и курсове;
 • издаване на уверения, удостоверения, академични справки, служебни бележки и други документи, свързани със студентския статус и ги предоставят за подпис на Декан/ Зам.Декан и/или Ректор;
 • ежемесечно подаване на информация на Учебен отдел на Университета за лицата, които подлежат на здравно осигуряване от висшето училище и справка за прекъснали, напуснали и новоприети студенти;
 • приемане на молби и жалби от студентите, изготвяне на справки и необходимата обработка и представяне на Декан / Зам.Декан на факултета, или Ректор за разглеждане и решаване;
 • изготвяне на дипломите на завършилите студенти и приложенията към тях.