Специалност „Управление на здравните грижи“, Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

 2004 г.

 2005 г.

 2006 г.

 2007 г.

 2008 г.

 2009 г.

 2010 г.

 2011 г.

 2012 г.

 2013 г.

 2014 г.