Структура на център за научноизследователска дейност

ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ЦНИД) е самостоятелно звено в структурата на МУ-Плевен, което организира и координира научноизследователската дейност в МУ, и синхронизира дейността на всички основни звена, работещи в това направление.

Ръководител ЦНИД

 

Тел. 064  884 294

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научният секретар подпомага провеждането на процедурите за придобиване на научни степени и звания в МУ-Плевен и контролира спазването на нормативните документи.

Научен секретар

 

тел. 064 884-184

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

експерт обучение и квалификация

тел. 064 884 172

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секторът осъществява администрирането и организирането на ежегодните конкурси за финансиране на научноизследователски проекти. Подрежда постъпилите предложения за проекти, осигурява рецензенти и представя предложенията на Комисията по финансиране на научноизследователските проекти. Оказва техническо съдействие на Комисията, привежда в действие нейните решения, подготвя договорите за научноизследователските проекти и формуляри за участие в конкурсите и за отчитане.

Организатор в Комисия по финансиране на Научноизследователски проекти

 

тел. 064 884 177

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секторът ежегодно организира провеждането на научни форуми в рамките на Плевенски медицински дни. Подпомага организирането на съвместни научни прояви с различни звена от Университета или външни научни звена и институти.

Основна задача на Сектора за работа с докторанти е подпомагане на докторантите в процеса на тяхното обучение и разработване на дисертационните трудове, и оказване на контрол върху изпълнението на индивидуалните планове.

Експерт обучение и квалификация

 

тел. 064 884 103 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Молекулярен биолог в сектор „Молекулярна билогия”

 

тел. 064 884 212

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.