График на учебните занятия 2018/2019

ГРАФИК
на учебните занятия в Медицински университет - Плевен
за учебната 2018/2019 година
   
Начало на учебната 2018/2019 година - 10.09.2018 г.
   
Зимен семестър 10.09.2018 - 21.12.2018 г.
Коледна ваканция 22.12.2018 - 02.01.2019 г.
Януарска редовна сесия 03.01.2019 - 03.02.2019 г.
Поправителна сесия 04.02.2019 - 10.02.2019 г.
Ликвидационна сесия АЕО 11.02.2019 - 17.02.2019 г.
Ваканция между семестрите БЕО 11.02.2019 - 17.02.2019 г.
Летен семестър 18.02.2019 - 07.06.2019 г.
Великденска ваканция  23.04.2019 - 29.04.2019 г.
Юнска редовна сесия 08.06.2019 - 10.07.2019 г.
Поправителна сесия 11.07.2019 - 21.07.2019 г.
Септемврийска ликвидационна сесия 28.08.2019 - 05.09.2019 г.
   
   
Начало на учебната 2019/2020 година – 09.09.2019 г.