График на учебните занятия 2017/2018

Начало на учебната 2017/2018 година - 11.09.2017 г.

 

Г Р А Ф И К


на учебните занятия в Медицински университет - Плевен
за учебната 2017/2018 година
(Приет на АС -29.05.2017 г.)

 

Зимен семестър

11.09.2017 - 22.12.2017 г.

Коледна ваканция

23.12.2017 - 01.01.2018 г.

Януарска редовна сесия

02.01.2018 - 04.02.2018 г.

Поправителна сесия

05.02.2018 - 11.02.2018 г.

Ликвидационна сесия АЕО

12.02.2018 - 18.02.2018 г.

Ваканция между семестрите БЕО

12.02.2018 -18.02.2018 г.

Летен семестър

19.02.2018 - 08.06.2018 г.

Великденска ваканция

03.04.2018 - 09.04.2018 г.

Юнска редовна сесия

09.06.2018 - 10.07.2018 г.

Поправителна сесия

11.07.2018 - 20.07.2018 г.

Септемврийска ликвидационна сесия

30.08.2018 - 05.09.2018 г.

 

Начало на учебната 2018/2019 година - 10.09.2018 г.