Катедра "Физика, биофизика, предклинични и клинични науки"

 

E-mail за връзка с катедрата: 

 

В процес на разработка.....

 

Сектор „Физика и биофизика“ е създаден през 1974 г., първоначално като самостоятелна катедра по „Медицинска физика и биофизика“ към МУ Плевен. Академичният състав  включва двама професори  (проф. Маргарита Александрова, дбн и проф. Петьо Бочев, дб), двама асиситенти (Марко Колаксъзов и Илиана Дамянова ) и двама преподаватела по практика (Виктория Върбанова и Цветослав Лъжовски).

 

Секторът по предклинични науки е новосъздаден – септември 2017 г. Обхваща основните научни направления: психология и педагогика и висша математика. 

 

В процес на разработка...

 

Език

Търси

НачалоСтруктураФакултет "Фармация" Катедра "Физика, биофизика, предклинични и клинични науки"