Специалност „Управление на здравните грижи“, Образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 

Език

Търси

НачалоСтудентиСтруктураФакултет "Обществено здраве" (ФОЗ)Клуб на дипломанта от специалност "Обществено здраве" Специалност „Управление на здравните грижи“, Образователно-квалификационна степен „бакалавър“