Заключителна конференция на Национална научна програма "Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)"