Стипендиантска програма на правителството на Мексико за обучение по медицина (специализация) - AMEXCID 2023

Информация за стипендиите може да намерите на следния адрес:

 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/convocatoria-de-especialidades-medicas-amexcid-2022