Конкурс за специализация по неклинични специалности

 

Ръководството на МУ – Плевен обявява конкурс за специализация по неклинични специалности.

На  основание чл. 18 на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед на Ректора на МУ - Плевен, от 13.03.2023 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи за зачисляване за неклинична специалност съгласно приложение 1 към чл. 1, ал. 2 на Наредба № 1/2015 г., както следва:

Специалност

Места

За лица с професионална квалификация „лекар”

1

Епидемиология на инфекциозните болести

1

2

Трудова медицина

2

3

Фармакология

1

4

Хранене и диететика

2

За лица с професионална квалификация „магистър-фармацевт”

1

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

3

2

Технология на лекарствата с биофармация

4

3

Токсикология и токсикологичен анализ

1

4

Фармакология и фармакотерапия

2

Специалности за лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление "Здравни грижи"

1

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

1

2

Обществено здравеопазване

2

3

Първични здравни грижи (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)

2

За лица с висше немедицинско образование

1

Анализ на лекарствените продукти (за химици)

1

2

Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози, химици, генетици и биотехнолози)

1

3

Икономика на здравеопазването

1

За лица с висше медицинско и  немедицинско образование

1

Медицинска биология

1

2

Медицинска педагогика

3

Документите се подават в срок от 13.03.2023 г. до 27.03.2023 г.  в Център за Следдипломно обучение при МУ – Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” №  1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1 от 13:00 ч. до 17:30 ч. – всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – почивни дни и събота и неделя.

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Копие от диплома за висше образование;
  3. Копие от документ за самоличност;
  4. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация;
  5. Документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато дипломата е издадена от друга държава.
  6. Документ за платена такса за участие в конкурса.  

Таксата за участие в конкурса за специализация е в размер на 168 лв.

Телефон  за  справка:  064 / 884  -  148, 064 / 884  -  166