Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система", Медицински университет – гр. Плевен, 26-27 май 2023 г.

В периода 26-27 май 2023 г. Медицински Университет - Плевен е домакин на Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система", организирана от Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ).

На Общо събрание, проведено през месец май 2022 г. в гр. Бургас, за домакин на Шеста конференция на БНДОЗ беше избран МУ-Плевен.

Поредната ежегодна Национална конференция се провежда под мотото "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система". Конференцията е включена в Академичния календар на МУ-Плевен и е регистрирана като събитие в календара  на Европейската седмица по обществено здраве.  Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) има за цел да повиши осведомеността относно общественото здраве и да насърчи сътрудничеството между специалистите по обществено здраве в Европа.

Научната програма на Конференцията предлага възможност на участниците да се докоснат до най-новите и съвременни постижения в областта на общественото здраве, като мултидисциплинарна област на науката и практиката, поднесени по атрактивен начин от водещи и млади български учени.

В Конференцията пленарни лекции ще изнесат представители от Факултетите по обществено здраве в София, Плевен, Варна и Бургас. Въвеждаща пленарна лекция, по значим проблем на общественото здраве, ще представи проф. д-р Цекомир Воденичаров, д.м.н. – доайен на медицинската етика, социалната медицина, здравния мениджмънт и общественото здраве в страната.

На Конференцията ще бъдат представени над 100 доклада, в 12 научни секции, като са предвидени научни направления, отговарящи на структурата на  факултет „Обществено здраве“ в МУ-Плевен. За първи път студентите от ФОЗ на МУ-Плевен ще имат възможност за научна изява в две студентски секции. Участието на докторанти, специализанти и студенти, с техни научни разработки и подкрепа на научни ръководители и преподаватели, е незаменим стимул за научното им развитие и тласък за бъдеща академична кариера.

Представените научни съобщения ще бъдат публикувани като:

  • Резюмета в Supplement на Journal of Biomedical and Clinical Research;
  • Сборник с пълнотекстови доклади с ISSN, включен в Националният референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан в Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Предвидена е възможност за регистрация по време на самото събитие в Телекомуникационен ендоскопски център на 26 май 2023 г.

Лице за контакт и информация: доц. д-р М. Камбурова, дмн – председател на Организационния комитет.

pdf Покана за Шеста научна конференция на БНДОЗ

pdf Програма на Шеста научна конференция на БНДОЗ