Тържествено полагане на Хипократовата клетва
Полагане на венец Параклис Мавзолей „Свети Георги Победоносец“
Празнично шествие на млади лекари
Тържествена промоция на млади лекари
Тържествена промоция на чуждестранни студенти
Тържествено връчване на дипломите на млади лекари
Трети Национален Студентски Фестивал на медицинските университети „Духовност и творчество“
Ден на народите в МУ-Плевен
Отборът на България в Деня на народите
Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала
Факултет по Фармация
Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR OR 360 градуса
УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен
Практически занятия на студенти в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен
Практически занятия на студенти в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен
previous arrow
next arrow
Slider
Информационна система

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Вход в информационната система на МУ-Плевен

Slider
Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Система за интернет базирано дистанционно обучение

Slider
Център за компетентност

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Център за компетентност Леонардо Да Винчи

Slider
ТЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

Официален сайт на Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център

Slider
ПРИЕМ

ПРИЕМ

Прием на студенти за 2022 г.

Slider
Библиотека

БИБЛИОТЕКА

Библиотечен каталог на Медицински Университет - Плевен

Slider
Факултет
Факултет
Факултет
Факултет
Медицински колеж
Департамент за езиково и специализирано обучение (ДЕСО)
MDSC

MDSC Конференция

International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors

Slider
Програма Еразъм+

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Подробна информация

Slider
Доктор хонорис кауза

Доктор хонорис кауза

Slider
Academia Medica

ACADEMIA MEDICA

Академичен вестник

Slider
JBCR

СПИСАНИЕ JBCR

Journal of Biomedical and Clinical Research

Slider
Medical TV

MEDICAL TV

Видеоплатформа на МУ-Плевен

Slider

45 години Медицински Университет - Плевен

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти.
За своята 45-годишна история МУ-Плевен се развива и укрепва. С внушителната си материална база, обновен спортен комплекс, две студентски общежития, модерна университетска библиотека, собствен издателски център, Университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Понастоящем висшето училище има стабилна структура от четири факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве”, Факултет „Здравни грижи” и новоразкрития Факултет „Фармация“. Медицинският колеж и Департаментът за езиково обучение също са основни звена в структурата на висшето училище. Най-младото звено е Научноизследователският институт. Университетът провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.
Днес Медицински университет – Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база и две университетски болници -  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Общо три роботизирани системи са разположени на територията на висшето училище и университетските бази – за учебна дейност, за научноизследователска работа и за лечебна дейност в областта на гинекологията, урологията и общата хирургия.
Към МУ-Плевен през 2007 г. е разкрит уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с тренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка извън страната. Системата позволява постоянна връзка между хирурга по време на хирургическа интервенция, конферентните и операционните зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина. Инсталирана е високотехнологична 3D медицинска маса за виртуални дисекции. Виртуалната медицинска маса е иновативен образователен портал, който освен в обучението, се използва за планиране на операции и предоперативна подготовка.  Една от аудиториите в центъра функционира като 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти и специализанти за обучение с авангардна апаратура.
МУ-Плевен е известен като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Към момента са дипломирани 15 випуска лекари-чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Европа, Индия и Австралия.
Академичният календар на МУ-Плевен е наситен с разнообразни тържествени, научни и празнични събития, в които активно участват студентите на висшето училище: официално откриване на новата академична година; церемонии по тържествено дипломиране и празнични шествия; официални церемонии по присъждане на почетното звание Доктор Хонорис Кауза и академични лекции на световно известни учени и хирурзи; кандидатстудентска кампания с Ден на кандидат-студента; Нощ на учените; традиционна Международна научна конференция за студенти и млади лекари; семинар по лапароскопска и робот-асистирана хирургия; Глобален ден на етиката; Ден на народите; Тържествено честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост с присъждане на наградата на Ректора „Най-изявен студент“ за студенти с най-високи резултати в обучението и науката.
 Евроинтеграция

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Евроинтеграция и сътрудничество

Slider
Студентски практики

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Наука и образование за интелигентен растеж

Slider
Студентски стипендии

СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

Наука и образование за интелигентен растеж

Slider
Кариерно развитие

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Център за кариерно развитие

Slider
+ мен

+ МЕН

Кампания на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Slider
 Проект към ОПНОИР

ПРОЕКТ КЪМ ОПНОИР

Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020

Slider
 Проект към ОПРКИ

ПРОЕКТ КЪМ ОПРКИ

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Slider
 Проект към ОПРР

ПРОЕКТ КЪМ ОПРР

Регионално развитие

Slider
 Проект към ОПРЧР

ПРОЕКТ КЪМ ОПРЧР

Развитие на човешките ресурси

Slider
Център за компетентност

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Наука и образование за интелигентен растеж

Slider
 Проект спортна зала

ПРОЕКТ СПОРТНА ЗАЛА

Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала

Slider