Академичен вестник

Вестник “Academia medica”- последовател на „Плевенска медицина“, е медицинско информационно издание на МУ-Плевен, отразяващо събитията в основните направления на дейност на Университета и академичната общност. Издаването му започва през 1996 год., по инициатива на доц. д-р Кунчо Игнатов – тогавашен Ректор на ВМИ-Плевен. Първият брой на „Плевенска медицина“ е с главен редактор д-р Дочо Дочев и редакционен съвет, включващ проф. Божидар Стефанов, проф. Стефан Байданов, доц. Ташко Делийски, доц. Йордан Попов и доц. Иван Цинликов. Вестникът излиза в продължение на 18 години с мотото “Primum non nocere”. С Решение на Академичния съвет от 23.09.2013 год. се преименува в “Academia medica”. Променя се и мотото в “Non sibi sed omnibus“.

Цените са както следва:

За цялата страница А4 - 140 лв.

1/2 страница - 80лв.

1/4 страница - 40 лв.

Цените са без ДДС.

Публикуваме обяви и съобщения по медицински и екологични въпроси.