Програми за конкурсните изпити за прием в МУ-Плевен след завършена степен на висше образование

Създадена на 04 Ноември 2019

 

 

  Програми за прием след завършена степен на висше образование - УЗГ, ОЗЗМ и МРЕ