Програми и формат на конкурсните изпити за прием в МУ-Плевен след завършено средно образование

Създадена на 04 Ноември 2019

 Програма за конкурсен изпит по биология 

Програма за конкурсен изпит по химия

Програма тест-биология за бакалавърските специалности