Участие в ранен прием

Създадена на 13 Май 2020

ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!!

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА РАНЕН ПРИЕМ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. Акушерка
  2. Медицинска сестра
  3. Опазване и контрол на общественото здраве
  4. Медицински лаборант

Кандидатите могат да заявят участие в ранен прием само за една от изброените специалности в профила си в информационната система до  06.05.2020 г.

Оценките, получени на изнесени или предварителни изпити, дават възможност за участие както в ранен прием (САМО за една от посочените специалности: Акушерка, Медицинска сестра, Опазване и контрол на общественото здраве, Медицински лаборант ), така и в редовен прием (за ВСИЧКИ специалности).

https://emis.mu-pleven.bg/frontend/web/index.php?r=ksk%2Fdefault%2Fcheck&lang=bg

В ранния прием могат да участват:

- завършващите през учебната 2019/2020 г. : с оценка от  предварителните изпити (изнесени и онлайн)

- завършилите предходни години: с оценка от ДЗИ по биология и/или от предварителните изпити

Кандидатите, утвърдени за ранен прием, следва да представят диплома в срок 20.06 – 03.07.2020 г.

За повече информация: Учебен отдел

064/884 130; 064/884 120