Органи на управление и контрол

Информация за общото събрание на МУ-Плевен

Информация за контролния съвет на МУ-Плевен

Информация за академичния съвет на МУ-Плевен

Информация за ректора на МУ-Плевен