Юбилейна научна конференция с международно участие „НОВИ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА"

 

 

Ок 17 до 19 септември 2020 год. в Медицинския университет – Плевен, Факултетът по обществено здраве организира Юбилейна научна конференция с международно участие „НОВИ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА"

 

Покана за участие в конференцията във формат PDF може да намерите ТУК

Заявка за участие в конференцията във формат PDF може да намерите  ТУК

Заявка за участие в конференцията във формат DOCX може да намерите  ТУК